Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 13 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Sáu, 24/07/2020, 14:14 GMT+7

HPG-85-2020

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Lạch Huyện

Tên báo hiệu          : Phao số 13

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°44'32.3"

106°57'14.3"

20°44'28.7"

106°57'21.1"

  Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 13 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 13 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Nội dung về phao báo hiệu số 13 tại thông báo hàng hải số: 228(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/7/2020 không còn hiệu lực.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514