Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu SC1 và thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu SC1 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Sáu, 24/07/2020, 14:13 GMT+7

HPG - 87 - 2020

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tọa độ địa lý

    Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°52'43.0"

106°42'27.6"

20°52'40.5"

106°42'34.4"

 

 

 

        Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu SC1 và thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu SC1 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Tạm dừng hoạt động đăng tiêu SC1 và thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu SC1 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng với các đặc tính như sau:

        1. Đăng tiêu SC1 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 24/7/2020.

        2. Thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu SC1 với các đặc tính như sau:

- Vị trí: Nằm trên kè SC1;

- Tọa độ địa lý:

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°52'43.0"

106°42'27.4"

20°52'39.4"

106°42'34.2"

 

 

 

          - Tác dụng: Khống chế vị trí kè SC1, báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

          a. Đặc tính nhận biết ban ngày

          - Hình dạng: Hình trụ;

          - Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

          - Chiều cao công trình: 6,0m tính đến móng công trình;

          - Chiều rộng trung bình: 0,15m;

           - Tầm hiệu lực ban ngày:0,5 hải lý

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

  - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;

  - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

                - Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0.74

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514