Về việc thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu SC7 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Sáu, 24/07/2020, 14:12 GMT+7

HPG - 88 - 2020

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

        Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu SC7 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu SC7 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng với các đặc tính như sau:

- Vị trí: Nằm trên kè SC7;

- Tọa độ địa lý:

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°52'38.9"

106°41'51.1"

20°52'35.3"

106°41'57.9"

 

 

          - Tác dụng: Khống chế vị trí kè SC7, báo hiệu an toàn phía Nam, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Nam của báo hiệu;

          1. Đặc tính nhận biết ban ngày

          - Hình dạng: Hình trụ;

          - Màu sắc: Nửa trên mầu vàng, nửa dưới mầu đen;

          - Chiều cao công trình: 6,0m tính đến móng công trình;

           - Chiều rộng trung bình: 0,15m;

           - Tầm hiệu lực ban ngày:0,5 hải lý

          2. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm 6 với một chớp dài chu kỳ 15,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

             - Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0.74

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514