Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu số H18, H19 khống chế khu vực thi công gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Thứ Sáu, 24/07/2020, 14:11 GMT+7

HPG-86-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Phao số H18, H19

:

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H18

20°44'04.0"

106°57'19.3"

20°44'00.4"

106°57'26.1"

H19

20°44'46.2"

106°56'46.9"

20°44'42.6"

106°56'53.7"

 

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu số H18, H19 khống chế khu vực thi công gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số H18, H19 khống chế khu vực thi công gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng chấm dứt hoạt động từ ngày 24/7/2020.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514