Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Thứ Sáu, 10/07/2020, 13:51 GMT+7

(Vishipel) - Sáng ngày 10/07/2020, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra phương hướng triển khai đồng bộ các kế hoạch đã đề ra.

Hội nghị do Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty điều hành với sự tham dự của Chủ tịch Công ty, các Phó Tổng Giám đốc Công ty, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn, lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Hội nghị đã được nghe Ông Bùi Minh Hồng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. 

Ông Bùi Minh Hồng – Phó TGĐ Công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống TTDH Việt Nam, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công TTDH đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế (IMO, ITU, IMSO, Cospas-Sarsat) bảo đảm duy trì thông tin liên lạc cho các phương tiện hoạt động trên biển, phục vụ thông tin cho công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, công tác an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển; phát triển kinh tế biển góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích, chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đối với hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đã có nhiều điểm sáng tích cực: Tổng doanh thu của công ty đã đạt 105% kế hoạch năm, trong đó đặc biệt là hoạt động kinh doanh thiết bị và khoa học kỹ thuật đã vượt tới 159% kế hoạch năm. Rất nhiều đơn vị đã nỗ lực, linh hoạt chủ động tìm kiếm, mở rộng, đẩy mạnh cung cấp tới khách hàng các thiết bị, dịch vụ mới của Công ty qua đó đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra.

Ông Phan Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đã đạt được, đặc biệt đối với các Đơn vị có kết quả SXKD vượt kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng cuối năm 2020, các Phòng Chuyên môn, Đơn vị trực thuộc cần tiếp tục tập trung nâng cao nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, hoàn tất phương án đánh giá chất lượng nguồn lao động để từ đó sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn của từng người lao động. Công tác chuyên môn cần được bảo đảm đi cùng với việc phối hợp, chia sẻ thông tin nội bộ trong Công ty cần được tích cực đẩy mạnh. Các hoạt động kinh doanh khác cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin thị trường để phân tích, đánh giá lại hoạt động SXKD từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh tập trung vào khai thác các thị trường tiềm năng trong tương lai. Các cấp lãnh đạo, quản lý cần tiếp tục trở thành tấm gương điển hình trong việc chủ động nghiên cứu các văn bản, quy định pháp luật và chia sẻ thông tin giữa các Phòng chuyên môn, Đơn vị.

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh