Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 6 luồng hàng hải Diêm Điền

Chủ Nhật, 21/06/2020, 08:48 GMT+7

TBH-05-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thái Bình

: Diêm Điền

: Phao số 6

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°31'30.6"

106°37'01.0"

20°31'27.0"

106°37'07.8"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố phao báo hiệu số 6 luồng hàng hải Diêm Điền;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 6 luồng hàng hải Diêm Điền đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 21/6/2020.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Trang 1 / 504