Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An

Thứ Tư, 17/06/2020, 08:36 GMT+7

NAN - 18 - 2020

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Cửa Lò

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò được hoàn thành ngày 12/6/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          1. Luồng tàu:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6,0m (âm sáu mét).

Lưu ý:  

Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -5,2m, tại phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 4 khoảng 185m đến thượng lưu phao số 4 khoảng 100m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 25m.

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -5,9m, tại phía biên phải luồng, kéo dài từ khu vực phao số 7 về phía hạ lưu khoảng 130m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 12m.

          2. Vùng quay trở tàu trước cảng

          Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 220m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°49'51.3"

 105°42'19.8"

 18°49'47.7"

 105°42'26.5"

 

          Độ sâu đạt: -6,2m (âm sáu mét hai).

                       HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên. Tăng cường cảnh giới, đi về bên phải luồng khi đi qua phao báo hiệu N khống chế vị trí tàu Hồng Anh 69 đắm./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50014, V14N0014;

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 508