Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T6-2020 (P3)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc Vịnh: Dòng chảy từ phía nam chảy lên phía bắc Vịnh và hướng về eo Quỳnh Châu. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 28,3 - 31,8oC, trung bình 29,9oC.

- Phía nam Vịnh: Dòng chảy từ cửa Vịnh chảy vào và hướng lên phía bắc, khu vực cửa Vịnh hướng dòng chảy không ổn định. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 0,9 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 24,7 – 32,2oC, trung bình 29,2oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

Dòng chảy từ Bình Thuận chảy đến Quảng Ngãi, khu vực Nha Trang dòng chảy hướng ra ngoài khơi Nam trung bộ. Tốc độ dòng chảy trung bình 1,2 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 1,9 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 23,7- 31,7oC, trung bình 28,5oC.

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu từ phía Quần đảo Hoàng Sa hướng về phía Đông Bắc Biển Đông. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,6 hải lý/giờ, lớn nhât 1,6 hải lý/giờ khu vực KĐ:112o00’-115o00’ VĐ: 17o00’- 19o30’ có hướng dòng chảy không ổn định. Nhiệt độ nước biển dao động: 23,1 - 31,0oC, trung bình 29,7oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 2,0 hải lý/giờ, khu vực KĐ:111o00’ - 113o00’ VĐ: 15o00’-17o00’; KĐ:113o00’-116o00’ VĐ:15o00’-17o00’; KĐ:111o00’-114o00’ VĐ:11o00’-13o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 28,7- 31,7oC, trung bình 30,2oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 1,1 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:109o00’-111o00’ VĐ: 6o00’-8o00’xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 29,4 -31,9oC, trung bình 30,6oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy ven bờ có hướng chủ yếu theo hướng từ Cà Mau đến Bình Thuận. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,6 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 1,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 24,8-31,2oC, trung bình 30,3oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ và lớn nhất 0,9 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 29,4- 31,9oC, trung bình 30,7oC.