Đảng ủy Công ty VISHIPEL vinh dự được Quận ủy Hồng Bàng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ Tư, 10/06/2020, 19:02 GMT+7

(Vishipel) – Ngày 10/6/2020, Ban thường vụ Quận ủy Hồng Bàng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại hội nghị, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) vinh dự được là một trong 12 cấp ủy cơ sở được Quận ủy Hồng Bàng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy đã thay mặt Đảng ủy Công ty đọc bản tham luận “Phát huy vài trò hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát trong việc thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty” và được hội nghị đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Công ty VISHIPEL luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ.

Đảng ủy Công ty đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ, đảm bảo số lượng, chất lượng, tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ UBKT Đảng ủy, các đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ.

Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình hằng năm, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã thực hiện 30 cuộc kiểm tra chi bộ, giám sát chuyên đề đối với 20 chi bộ, 17 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã  tập trung thực hiện giám sát giám sát chuyên đề đối với 20 chi bộ, 15 đảng viên. Ngoài ra, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tập trung thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi bộ và đảng viên thông qua nhiều hình thức như: Kiểm tra, giám sát trực tiếp, thông qua các hội nghị giao ban, hội nghị về chuyên môn, qua tham dự sinh hoạt với các Chi bộ trực tiếp và qua Hội nghị trực tuyến. 

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt Đảng ủy Công ty nhận giấy khen của Quận ủy Hồng Bàng

Phương thức lãnh đạo trên đã phát huy được tính dân chủ, trí tuệ của tập thể, bám sát với tình hình thực tế để chỉ đạo tập trung, quyết liệt, đi đôi với việc chú trọng công tác kiểm tra, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó nhiều năm liên tục Đảng bộ không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, Đảng bộ 5 năm liên tục là Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Công ty đã vinh dự là một trong 12 cấp ủy cơ sở được Quận ủy Hồng Bàng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Tin ảnh và bài: Vishipel