Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam vinh dự nhận Giấy khen tại Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Quận ủy Hồng Bàng tổ chức

Thứ Tư, 20/05/2020, 15:05 GMT+7

(Vishipel) – Ngày 18/5/2020, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong suốt 04 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt tại các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Quận ủy Hồng Bàng. Mỗi đơn vị đều nghiêm túc triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù, ngành nghề của đơn vị mình, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đ/c Hoàng Anh (thứ 3 từ trái sang) thay mặt Đảng bộ Công ty nhận Giấy khen cho tập thể

Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam vinh dự là tập thể tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp trên địa bàn Quận Hồng Bàng, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  của Bác Hồ được thực hiện đồng bộ từ ban lãnh đạo tới toàn thể đảng viên, người lao động trong Công ty, đã góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết. Ngoài việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại các Chi bộ trực thuộc Công ty, các đơn vị, phòng chuyên môn còn thường xuyên áp dụng việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyên môn của đơn vị mình.

Đ/c Đào Đắc Hoàn (giữa) nhận Giấy khen cho cá nhân

Tại Hội nghị, Công ty đã được biểu dương và trao Giấy khen tập thể có thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đồng chí Đào Đắc Hoàn-đảng viên Chi bộ Khoa học Công nghệ cũng vinh dự được nhận Giấy khen dành cho cá nhân.

 

Tin bài: Phòng Chính sách Kinh doanh