Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, 08/05/2020, 16:37 GMT+7

(Vishipel) – Sáng ngày 08/05/2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quyết định số 500-QĐ/QU của Quận ủy ban hành tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” tại hội trường Công ty.

Tham dự Hội nghị gồm có: đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, cùng với đại diện của Ban tuyên giáo Quận ủy Hồng Bàng và các đồng chí Đảng viên của các chi bộ trực thuộc Công ty tại 19 điểm cầu hội nghị trực tuyến.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy đọc Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 500-QĐ/QU của Quận ủy Hồng Bàng. Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ được cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm; nhận thức của mỗi cán bộ Đảng viên, người lao động được nâng cao; góp phần vào việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh, tập thể lãnh đạo gương mẫu, thống nhất trong chỉ đạo và điều hành hoạt động của đơn vị, cán bộ Đảng viên và người lao động đoàn kết thân ái, tự giác trách nhiệm với công việc.

Chi bộ Kinh doanh - Dịch vụ tham luận tại Hội nghị

Các tham luận của các Chi bộ đã nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng chính sách bán hàng, truyền thông và chăm sóc khách hàng phù hợp với đặc thù của từng địa phương để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, giữ vững uy tín, thương hiệu VISHIPEL”; “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại nơi làm việc”; “Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”.

Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty trao tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Công ty đã công bố Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 04 tập thể và 18 cá nhân được trao tặng.

Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty tiếp tục nhấn mạnh tính tiền phong gương mẫu của bộ phận quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tự điều chỉnh mình cũng như động viên chia sẻ với những Đảng viên, người lao động thuộc các nhóm làm việc tốt. Đồng chí Bí thư yêu cầu bộ phận quản lý cùng nhìn nhận và xây dựng đội ngũ cán bộ có đức có tài, biết lo cho tập thể, hy sinh vì mục đích chung của Công ty. Năm 2020  toàn thể người lao động Công ty cần tiếp tục suy nghĩ, học tập phấn đấu và chia sẻ cùng nhau, động viên, góp ý lẫn nhau để cùng hoàn thiện, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

 Một số hình ảnh khác của Hội nghị

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh