Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 26/03/2020.

Thứ Năm, 26/03/2020, 06:26 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,7m lúc 06h47, thấp nhất 1,8m lúc 13h25. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,2m lúc 04h44, thấp nhất 1,4m lúc 21h08. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 13h22, thấp nhất 0,5m lúc 19h56. Sóng cao 1,0 - 2,m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 11h36, thấp nhất 0,3m lúc 05h15. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 11h04, thấp nhất 0,7m lúc 17h09. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4.  Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 00h12, thấp nhất 1,0m lúc 05h33. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 4. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 23h50, thấp nhất 0,8m lúc 05h51. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 01h21, thấp nhất 1,0m lúc 07h22. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 15h10, thấp nhất 1,3m lúc 09h05. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 15h57, thấp nhất 1,5m lúc 09h19. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 18h19, thấp nhất 0,5m lúc 11h28. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 16h48, thấp nhất 0,4m lúc 09h53. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 01h41, thấp nhất 0,5m lúc 12h16. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h17, thấp nhất 0,7m lúc 07h22. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h17, thấp nhất 0,7m lúc 07h22. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 19h17, thấp nhất 0,6m lúc 11h36. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h17, thấp nhất 0,7m lúc 07h22. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 01h41, thấp nhất 0,5m lúc 12h16. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 15h57, thấp nhất 1,5m lúc 09h19. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 10h17, thấp nhất 1,0m lúc 03h04. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 10h17, thấp nhất 1,0m lúc 03h04. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 21h11, thấp nhất 0,4m lúc 13h29. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h17, thấp nhất 0,7m lúc 07h22. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 01h41, thấp nhất 0,5m lúc 12h16. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,3m lúc 09h58. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 18h19, thấp nhất 0,5m lúc 11h28. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h17, thấp nhất 0,7m lúc 07h22. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 01h41, thấp nhất 0,5m lúc 12h16. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 10h23, thấp nhất 0,9m lúc 03h11. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Các bài đã đăng
Trang 1 / 221