Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T3-2020 (P2)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc Vịnh: Dòng chảy từ phía nam Vịnh, hướng lên phía bắc về phía eo biển Quỳnh Châu. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,1 hải lý/giờ, lớn nhất 0,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 20,7 - 25,5oC, trung bình 22,9oC.

- Phía nam Vịnh: Dòng chảy từ cửa Vịnh chảy vào và hướng lên phía bắc Vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 22,0 - 25,4oC, trung bình 23,9oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

Dòng chảy chủ yếu có hướng từ Quảng Ngãi dọc theo ven vờ xuống phía  vùng biển Đông Nam Bộ. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 0,9 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 23,2- 28,4oC, trung bình 25,6oC.

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu từ phía Đông Bắc Biển Đông hướng về phía Quần đảo Hoàng Sa. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhât 1,6 hải lý/giờ khu vực KĐ:110o00’-113o00’ VĐ: 16o00’- 19o00’ và KĐ:114o00’-116o00’ VĐ: 18o00’- 20o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động: 20,5 - 28,5oC, trung bình 25,4oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,2 hải lý/giờ, khu vực KĐ:111o00’-112o00’VĐ:13o30’-16o00’ và KĐ:112o00’-114o00’ VĐ: 10o00’ - 12o00’; xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 25,8 - 29,5oC, trung bình 27,8oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,1 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:109o00’-111o00’ VĐ: 09o00’- 11o00’; KĐ:109o00’-111o00’ VĐ: 05o00’- 07o00’; KĐ:115o00’-117o00’ VĐ: 07o00’- 09o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 25,3 - 29,6oC, trung bình 27,5oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng chủ yếu theo hướng từ Bình Thuận  đến Cà Mau. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 1,0 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 25,5 -29,0oC,trung bình 26,8oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Cà Mau đến Phú Quốc. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,2 hải lý/giờ và lớn nhất 0,8 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 26,3- 29,6oC, trung bình 27,4oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)