Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số H28 phục vụ thi công gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Thứ Hai, 16/03/2020, 15:11 GMT+7

HPG-29-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Phao số H28

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°43'04.9"

106°57'27.0"

20°43'01.3"

106°57'33.8"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số H28 phục vụ thi công gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số H28 phục vụ thi công gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 69(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 04/3/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514