Dự báo thời tiết biển đêm 25 ngày 26 tháng 02 năm 2020

Thứ Ba, 25/02/2020, 18:18 GMT+7

Trường gió đông bắc cường độ trung bình hoạt động trên hầu khắp các vùng biển
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4.
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4.
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4.
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5.
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5.
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5.
+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 4.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Trường gió đông bắc duy trì cường độ trung bình trên hầu khắp các vùng biển.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp)