Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 25 tháng 02 năm 2020

Thứ Ba, 25/02/2020, 06:09 GMT+7

Trường gió đông bắc cường độ trung bình trên khu vực phía Tây của Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km.     Gió đông bắc cấp 4-5.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.
Khu vực Bắc Biển Đông: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, biển động.

Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5

Khu vực Quần đảo Trường Sa: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, biển động.

Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi.    Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa suy yếu nên trường gió đông bắc trên các vùng biển trên hoạt động yếu.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp)