Dự báo thời tiết biển đêm 24/02 ngày 25/02 năm 2020

Thứ Hai, 24/02/2020, 16:57 GMT+7

Trường gió đông bắc hoạt động mạnh trên khu vực phía Tây của khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau.
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông đến đông nam cấp 3-4.
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông đến đông nam cấp 3-4.
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc đến đông cấp 4.
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Đêm gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngày mai gió giảm dần.
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây đêm có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngày mai gió giảm dần
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây đêm có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngày mai gió giảm dần
+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông nên trường gió đông bắc trên các vùng biển trên hoạt động yếu dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp)