Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 24 tháng 02 năm 2020

Thứ Hai, 24/02/2020, 06:00 GMT+7

Trường gió đông bắc có cường độ mạnh hoạt động trên khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau.
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3-4.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3-4.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc đến đông cấp 4.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 4-5.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.

Khu vực Bắc Biển Đông: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5
Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông nên trường gió đông bắc trên các vùng biển trên hoạt động yếu dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp)