Dự báo thời tiết biển đêm 23/01 ngày 24/01 năm 2020

Chủ Nhật, 23/02/2020, 16:27 GMT+7

Trường gió Đông Bắc có cường độ mạnh hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc cấp 5.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 4.

Khu vực Bắc Biển Đông: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5..

Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 4-5.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO

Áp cao lạnh lục địa suy yếu nên trường gió Đông Bắc trên khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Nam Bộ hoạt động yếu dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp)