Dự báo thời tiết biển đêm 21/01 ngày 22/01 năm 2020

Thứ Sáu, 21/02/2020, 17:03 GMT+7

Trường gió đông bắc có cường độ mạnh hoạt động trên khu vực Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4 - 5.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông bắc đến đông cấp 4 - 5.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 kmGió đông bắc cấp 4-5.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 kmGió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông cấp 4-5.

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; riêng vùng biển phía Tây cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, gật cấp 7, biển động; riêng vùng biển phía tây cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông cấp 4.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO

Trường gió đông bắc mạnh duy trì trên khu vực Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp)