Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 15 tháng 02 năm 2020

Thứ Bảy, 15/02/2020, 06:00 GMT+7

Trường gió nam đến đông nam cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, từ đêm nay không khí lạnh tăng cường mạnh nên gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông chuyển hướng đông bắc mạnh.

+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Ngày có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.Gió đông nam đến nam cấp 5, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Ngày có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 5, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Ngày không mưa, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mư. Gió đông nam cấp 4-5.

+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3-4.

+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.

+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ.

+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5; đêm chuyển hướng đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 4.

+ Khu vực Nam Biển Đông: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.

+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5; đêm chuyển hướng đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.

+ Vịnh Thái Lan: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO

Áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường duy trì trường gió đông bắc cường độ mạnh trên hầu khắp các vùng biển.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp)