Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 14/02/2020.

Thứ Sáu, 14/02/2020, 16:34 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,8m lúc 22h42, thấp nhất 1,9m lúc 05h23, Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,0m lúc 18h41, thấp nhất 1,4m lúc 00h09. Sóng cao 2,5 - 3,5m, biển động.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 16h50, thấp nhất 0,5m lúc 23h30. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 4-5. Khu vực Hoàng Sa có gió đông nam đến nam cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 14h14, thấp nhất 0,5m lúc 21h38. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 14h14, thấp nhất 0,7m lúc 21h39. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3-4, riêng Trường Sa gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,5m lúc 01h13, thấp nhất 1,0m lúc 08h33. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 14h56, thấp nhất 1,0m lúc 22h20. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 17h17, thấp nhất 0,9m lúc 23h40. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 18h27, thấp nhất 1,7m lúc 00h11. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 19h20, thấp nhất 1,7m lúc 00h41. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 21h36, thấp nhất 0,3m lúc 14h11. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 20h28, thấp nhất 0,3m lúc 13h37. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 22h35, thấp nhất 0,5m lúc 14h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h24, thấp nhất 0,7m lúc 12h47. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h24, thấp nhất 0,7m lúc 12h47. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 23h13, thấp nhất 0,6m lúc 14h13. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h24, thấp nhất 0,7m lúc 12h47. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 22h35, thấp nhất 0,5m lúc 14h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 19h20, thấp nhất 1,7m lúc 00h41. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 13h23, thấp nhất 0,9m lúc 06h15. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 13h23, thấp nhất 0,9m lúc 06h15. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 23h03, thấp nhất 0,5m lúc 13h52. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h24, thấp nhất 0,7m lúc 12h47. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 22h35, thấp nhất 0,5m lúc 14h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h02, thấp nhất 0,2m lúc 10h09. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 21h36, thấp nhất 0,3m lúc 14h11. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h24, thấp nhất 0,7m lúc 12h47. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 22h35, thấp nhất 0,5m lúc 14h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 13h28, thấp nhất 0,9m lúc 06h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 253