Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 14 tháng 02 năm 2020

Thứ Sáu, 14/02/2020, 05:06 GMT+7

Áp cao lục địa suy yếu và dịch chuyển ra phía đông nên trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông thịnh hành trường gió đông nam đến nam cường độ trung bình đến mạnh.
 

+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 

+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5.
 

+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 4-5.
 

+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông nam cấp 3-4.
 

+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.
 

+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ
 

+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5.
 

+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 4.
 

+ Khu vực Nam Biển Đông: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4.
 

+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5.
 

+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4.
 

+ Vịnh Thái Lan: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
 

Áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại nên trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc với cường độ mạnh.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp)