Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 12 tháng 02 năm 2020

Thứ Tư, 12/02/2020, 06:08 GMT+7

Trường gió đông bắc yếu thịnh hành trên hầu khắp các vùng biển.
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4
Nam Vịnh Bắc Bộ: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.
Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 4-5.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5.

 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 4-5
Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông 3-4.
Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5.
Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4.
Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5
Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 4.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa dịch chuyển ra phía đông và suy yếu dần nên trường gió đông bắc trên hầu khắp các vùng biển tiếp tục hoạt động yếu dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp)