Dự báo thời tiết biển đêm 11/02 ngày 12/02 năm 2020

Thứ Ba, 11/02/2020, 16:07 GMT+7

Trường gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình trên hầu khắp các vùng biển.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4-5.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 4 – 5.

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 4.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5.

Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4.

Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5.

Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO

Áp cao lạnh lục địa dịch chuyển ra phía Đông, gió trên các vùng biển tiếp tục hoạt động yếu thêm.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp)