Dự báo thời tiết biển đêm10/02 ngày 11/02 năm 2020

Thứ Hai, 10/02/2020, 15:42 GMT+7

Trường gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên hầu khắp các vùng biển.
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4
Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Đêm và sáng có mưa rào rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Đêm nay và sáng mai gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Từ chiều mai gió giảm dần.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Đêm nay và sáng mai gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Từ chiều mai gió giảm dần.
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5
Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc đêm nay và sáng mai gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây đêm nay và sáng mai cấp 6, giật cấp 8, biển động.
Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5
Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây đêm nay và sáng mai cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa dịch chuyển ra phía đông và suy yếu dần nên trường gió đông bắc trên hầu khắp các vùng biển có xu hướng hoạt động yếu dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp)