Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 10 tháng 02 năm 2020

Thứ Hai, 10/02/2020, 05:09 GMT+7

Trường gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên hầu khắp các vùng biển.
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 5
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 5
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rải rác ở ven bờ Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động.
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Sáng gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, sau giảm dần. Biển động.
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động.
+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu nên trường gió đông bắc trên hầu khắp các vùng biển có xu hướng giảm dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp)