Dự báo thời tiết biển đêm 08/02 ngày 09/02 năm 2020

Thứ Bảy, 08/02/2020, 16:18 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa được tăng cường nên trường gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông hoạt động mạnh.
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rải rác ở ven bờ Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động.
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động.
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động.
+ Vịnh Thái Lan: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ, từ mai gió đông bắc cấp 3-4.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, trường gió đông bắc có cường độ mạnh trên hầu khắp các vùng biển, từ ngày 10 có xu hướng giảm dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp)