Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 07 tháng 02 năm 2020

Thứ Sáu, 07/02/2020, 06:06 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa suy yếu nên trường gió đông bắc trên khu vực Biển Đông hoạt động yếu.

+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Từ trưa gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Từ trưa gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4.

+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5

+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, từ đêm gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.

+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, từ trưa gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.

+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào vài nơi, riêng phía Đông chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây từ đêm nay gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, từ trưa gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây từ đêm nay gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO

Áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại nên trường gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông hoạt động mạnh dần lên.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp)