Dự báo thời tiết biển đêm 06/02 ngày 07/02 năm 2020

Thứ Năm, 06/02/2020, 16:20 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa dịch chuyển ra phía đông và suy yếu nên trường gió đông bắc trên khu vực Biển Đông giảm dần.
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Từ trưa mai gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Từ trưa mai gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4.
Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.
Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, từ trưa mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5
Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, từ trưa mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5
Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại nên trường gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông hoạt động mạnh lên.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp)