Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị

Thứ Năm, 30/01/2020, 16:11 GMT+7

QTI-01-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Trị

: Cửa Việt

: Phao số 2

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'50.1"

107°11'53.6"

16°54'46.5"

 107°12'00.2"

 

Căn cứ điện báo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/01/2020.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

       + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 497