Về độ sâu khu vực phao số 83 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Năm, 23/01/2020, 16:08 GMT+7

HPG-12-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Vật Cách

     

        Căn cứ bình đồ độ sâu khu vực phao số 83 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng được hoàn thành ngày 22 tháng 01 năm 2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu khu vực phao số 83 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        Đoạn luồng Vật Cách từ phao số 83 về phía thượng lưu khoảng 400m: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,8m (âm bốn mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 497