Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng PETEC Hải Phòng

Thứ Hai, 20/01/2020, 15:43 GMT+7

HPG-10-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 000090/XNHP ngày 17/01/2020 của Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng PETEC Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

                                     Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'09.8"

106°44'47.3"

20°51'06.2"

106°44'54.1"

B

20°51'07.2"

106°44'51.4"

20°51'03.6"

106°44'58.2"

C

20°51'07.0"

106°44'54.5"

20°51'03.4"

106°45'01.3"

D

20°51'12.4"

106°44'46.0"

20°51'08.8"

106°44'52.7"

         Độ sâu đạt: -5,5m (âm năm mét rưỡi).

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 497