Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 15/01/2020.

Thứ Tư, 15/01/2020, 05:48 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,6m lúc 08h17, thấp nhất 1,2m lúc 18h07. Sóng cao 0,5 -1,5m.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 07h50, thấp nhất 0,5m lúc 21h25. Sóng cao 0,5 -1,5m.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 14h30, thấp nhất 0,3m lúc 21h43. Sóng cao 0,75 -1,75m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Riêng Hoàng Sa gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 00h11, thấp nhất 0,2m lúc 07h58. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,6m lúc 00h11, thấp nhất 0,4m lúc 08h04. Sóng cao 0,75 -1,75m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Riêng phía Tây của Trường Sa ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,0m lúc 00h12, thấp nhất 0,4m lúc 08h38. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,9m lúc 00h14, thấp nhất 0,5m lúc 08h57. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 02h00, thấp nhất 0,3m lúc 10h11. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động. 

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 03h38, thấp nhất 0,6m lúc 10h58. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 04h15, thấp nhất 0,7m lúc 12h01. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 05h24, thấp nhất 0,3m lúc 13h38. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 05h57, thấp nhất 0,4m lúc 13h54. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 05h27, thấp nhất 0,6m lúc 14h48. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h46, thấp nhất 0,6m lúc 21h58. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h46, thấp nhất 0,6m lúc 21h58. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 07h46, thấp nhất 0,7m lúc 15h21. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h46, thấp nhất 0,6m lúc 21h58. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 05h27, thấp nhất 0,6m lúc 14h48. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 04h15, thấp nhất 0,7m lúc 12h01. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 22h16, thấp nhất 0,3m lúc 05h14. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 22h16, thấp nhất 0,3m lúc 05h14. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 06h00, thấp nhất 0,6m lúc 14h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h46, thấp nhất 0,6m lúc 21h58. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 05h27, thấp nhất 0,6m lúc 14h48. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08, thấp nhất 0,2m lúc 21h51. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 05h24, thấp nhất 0,3m lúc 13h38. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h46, thấp nhất 0,6m lúc 21h58. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 05h27, thấp nhất 0,6m lúc 14h48. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,4m lúc 22h16, thấp nhất 0,3m lúc 05h07. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 246