Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 14/01/2020.

Thứ Ba, 14/01/2020, 06:33 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,9m lúc 07h26, thấp nhất 0,9m lúc 17h33. Sóng cao 0,5 -1,5m.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,6m lúc 06h59, thấp nhất 0,2m lúc 20h34. Sóng cao 0,5 -1,5m.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 13h28, thấp nhất 0,2m lúc 20h47. Sóng cao 0,75 -1,75m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 00h11, thấp nhất 0,1m lúc 07h19. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,6m lúc 00h11, thấp nhất 0,3m lúc 07h13. Sóng cao 0,75 -1,75m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5; riêng phía Tây của Trường Sa cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,1m lúc 23h37, thấp nhất 0,2m lúc 08h27. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,0m lúc 00h14, thấp nhất 0,4m lúc 08h17. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,1m lúc 00h37, thấp nhất 0,2m lúc 09h31. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 4,1m lúc 02h42, thấp nhất 0,3m lúc 10h13. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 4,0m lúc 03h24, thấp nhất 0,6m lúc 11h06. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,2m lúc 04h50, thấp nhất 0,3m lúc 13h09. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,3m lúc 05h17, thấp nhất 0,3m lúc 21h46. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 04h59, thấp nhất 0,5m lúc 21h44. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h35, thấp nhất 0,5m lúc 21h30. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h35, thấp nhất 0,5m lúc 21h30. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 07h18, thấp nhất 0,7m lúc 00h10. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h35, thấp nhất 0,5m lúc 21h30. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 04h59, thấp nhất 0,5m lúc 21h44. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 4,0m lúc 03h24, thấp nhất 0,6m lúc 11h06. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ. 

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,5m lúc 21h17, thấp nhất 0,2m lúc 04h04. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,5m lúc 21h17, thấp nhất 0,2m lúc 04h04. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ. 

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,3m lúc 05h21, thấp nhất 0,5m lúc 20h20. Sóng cao 0,5 - 1,5m. 

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h35, thấp nhất 0,5m lúc 21h30. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 04h59, thấp nhất 0,5m lúc 21h44. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 2,0m lúc 04h02, thấp nhất 0,2m lúc 21h51. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,2m lúc 04h50, thấp nhất 0,3m lúc 13h09. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h35, thấp nhất 0,5m lúc 21h30. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 04h59, thấp nhất 0,5m lúc 21h44. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,5m lúc 21h19, thấp nhất 0,3m lúc 04h58. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 238