Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

Thứ Ba, 31/12/2019, 14:08 GMT+7

HCM – 67 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:  Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 49/CVĐN ngày 23/12/2019 của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai về việc bố thông báo hàng hải độ sâu hiện trạng vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai và đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1.     Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai, được giới hạn bởi các điểm như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

10041’16,33”N

106046’06,67”E

10041’12,67”N

106046’13,10”E

2

10041’16,49”N

106046’04,35”E

10041’12,82”N

106046’10,78”E

3

10041’07,74”N

106045’54,21”E

10041’04,07”N

106046’00,64”E

4

10041’01,18”N

106046’00,62”E

10040’57,51”N

106046’07,05”E

5

10041’09,63”N

106046’10,41”E

10041’05,96”N

106046’16,84”E

6

10041’11,92”N

106046’10,57”E

10041’08,25”N

106046’17,00”E

·         Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 4,41m trở lên.

2.     Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

·         Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu KTDCVH-01, tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình hàng hải khảo sát hoàn thành tháng 12 năm 2019,

·         Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai ([1])./.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam)