Về khu vực hoạt động cứu hộ hút dầu từ tàu Nordana Sophia đắm trên vùng biển Hà Tĩnh

Thứ Tư, 08/01/2020, 11:56 GMT+7

HTH-02-2020

Vùng biển

: Hà Tĩnh

 

     Căn cứ Đơn đề nghị số 0701-2020/TAS-BDHHMB ngày 07/01/2020 của Công ty TNHH DV và Hàng hải TAS (TAS MARINE) về việc thông báo hàng hải cho hoạt động cứu hộ tàu Nordana Sophie tại vùng nước cảng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh; Văn bản số 17/CVHHHT-PC ngày 03/01/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về việc tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực hoạt động cứu hộ hút dầu từ tàu Nordana Sophia đắm trên vùng biển Hà Tĩnh như sau:

    1. Khu vực hoạt động cứu hộ hút dầu từ tàu Nordana Sophia đắm trên vùng biển Hà Tĩnh: Bán kính 0,4 hải lý từ vị trí phao báo hiệu "TĐ" báo hiệu vị trí tàu Nordana Sophia đắm trong vùng nước cảng biển Hà Tĩnh

    Tọa độ phao "TĐ" như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°08'03.6"

 106°26'41.6"

 18°08'00.0"

 106°26'48.2"

 

2. Thời gian: Từ ngày 08/01/2020 đến ngày 15/02/2020;

3. Các phương tiện tham gia cứu hộ:

STT

Tên phương tiện

Chủng loại

1

De Sui

Tàu kéo

2

Thiên Tài 86

Tàu lai

3

Nan Tian Shun

Sà lan

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

       Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hà Tĩnh lưu ý tăng cường cảnh giới và đi cách vị trí phao "TĐ" báo hiệu vị trí tàu đắm Nordana Sophia tối thiểu 0,4 hải lý.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 508