Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Gianh

Thứ Ba, 07/01/2020, 11:55 GMT+7

QBH-01-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Bình

: Cửa Gianh

: Phao số 2

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°42'44.5"

106°30'00.6"

17°42'40.9"

106°30'07.3"

 

Căn cứ điện báo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Gianh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Gianh đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 450(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28/12/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50017, V14N0017;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)