Về độ sâu khu vực phao số 83 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Sáu, 03/01/2020, 11:52 GMT+7

HPG-03-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Vật Cách

     

        Căn cứ bình đồ độ sâu khu vực phao số 83 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng được hoàn thành ngày 02 tháng 01 năm 2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu khu vực phao số 83 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        Đoạn luồng từ phao số 83 về phía thượng lưu khoảng 400m: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,2m (âm ba mét hai).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,9m, tại biên phải luồng, có chiều dài khoảng 60m, vị trí tâm dải cạn cách phao số 83 về phía thượng lưu khoảng 200m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, đồng thời lưu ý các khu vực có dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)