Về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu 32, 34, 53 luồng hàng hải Hải Phòng về vị trí thiết kế ban đầu

Thứ Năm, 02/01/2020, 11:29 GMT+7

HPG-02-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên báo hiệu

: Hải Phòng

: 32, 34, 53

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu 32, 34, 53 luồng hàng hải Hải Phòng về vị trí thiết kế ban đầu;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh các phao báo hiệu 32, 34, 53 luồng hàng hải Hải Phòng về vị trí thiết kế ban đầu như sau:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

32

20°49'07.9"

106°53'28.6"

20°49'04.3"

106°53'35.4"

34

20°49'10.2"

106°53'14.1"

20°49'06.7"

106°53'20.9"

53

20°49'58.3"

106°47'48.1"

20°49'54.7"

106°47'54.8"

 

 Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

          Các thông báo hàng hải số 376(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 20/11/2019 và 419(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 12/12/2019  không còn hiệu lực.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)