Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 10/12/2019.

Thứ Ba, 10/12/2019, 17:58 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,5m lúc 04h32, thấp nhất 1,0m lúc 13h37. Sóng cao 0,5 -1,5m.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,8m lúc 02h51, thấp nhất 0,8m lúc 16h21. Sóng cao 0,5 -1,5m.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 23h58, thấp nhất 0,4m lúc 17h07. Sóng cao 1,0 -2,0m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 21h16, thấp nhất 0,2m lúc 04h24. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 20h09, thấp nhất 0,4m lúc 04h01. Sóng cao 1,0 -2,0m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Riêng vùng biển phía Tây Trường Sa cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 20h15, thấp nhất 0,6m lúc 05h05. Sóng cao 2,0 -3,0m, biển động.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 20h50, thấp nhất 0,7m lúc 04h44. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 21h42, thấp nhất 0,6m lúc 06h43. Sóng cao 2,0 -4,0m, biển động.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 23h59, thấp nhất 0,9m lúc 07h13. Sóng cao 2,0 -4,0m, biển động.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 00h13, thấp nhất 1,0m lúc 07h27. Sóng cao 2,0 -3,0m, biển động.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 02h17, thấp nhất 0,4m lúc 11h17. Sóng cao 0,5 -1,5m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 02h39, thấp nhất 0,4m lúc 18h30. Sóng cao 0,5 -1,5m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 02h31, thấp nhất 0,4m lúc 16h18. Sóng cao 0,5 -1,5m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,5m lúc 18h30. Sóng cao 0,5 -1,5m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,5m lúc 18h30. Sóng cao 0,5 -1,5m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 04h52, thấp nhất 0,6m lúc 20h47. Sóng cao 0,5 -1,5m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,5m lúc 18h30. Sóng cao 0,5 -1,5m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 02h31, thấp nhất 0,4m lúc 16h18. Sóng cao 0,5 -1,5m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 00h13, thấp nhất 1,0m lúc 07h27. Sóng cao 2,0 -3,0m, biển động.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 19h21, thấp nhất 0,6m lúc 02h08. Sóng cao 0,75 -1,75m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 19h21, thấp nhất 0,6m lúc 02h08. Sóng cao 0,75 -1,75m, biển động nhẹ.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 04h13, thấp nhất 0,5m lúc 12h56. Sóng cao 0,75 -1,75m, biển động nhẹ.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,5m lúc 18h30. Sóng cao 0,5 -1,5m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 02h31, thấp nhất 0,4m lúc 16h18. Sóng cao 0,5 -1,5m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 03h57, thấp nhất 0,4m lúc 10h15. Sóng cao 0,5 -1,5m.

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 02h17, thấp nhất 0,4m lúc 11h17. Sóng cao 0,5 -1,5m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,5m lúc 18h30. Sóng cao 0,5 -1,5m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 02h31, thấp nhất 0,4m lúc 16h18. Sóng cao 0,5 -1,5m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,5m lúc 19h15, thấp nhất 0,7m lúc 02h00. Sóng cao 0,5 -1,5m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 245