Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 08 tháng 12 năm 2019

Chủ Nhật, 08/12/2019, 05:04 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định duy trì trường gió đông bắc mạnh trên hầu khắp các vùng biển.
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 5.
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động.
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 6, riêng phía Tây có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 9. Biển động mạnh.
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6 -7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.
+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 4-5
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa suy yếu nên trường gió đông bắc có xu hướng giảm dần về cường độ ở khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)