Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 06/12/2019.

Thứ Sáu, 06/12/2019, 17:45 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,7m lúc 13h53, thấp nhất 1,7m lúc 00h13. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,4m lúc 10h11, thấp nhất 1,3m lúc 00h09. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 09h27, thấp nhất 0,5m lúc 02h30. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động. 

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào vài nơi. Khu vực Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Khu vực Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,8m lúc 05h43, thấp nhất 0,4m lúc 13h12. Sóng cao 2,0 - 4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động rất mạnh.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,1m lúc 18h27, thấp nhất 0,7m lúc 11h31. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Khu vực Trường Sa có gió đông bắc cấp 5; riêng phía Tây cấp 6 -7,  giật cấp 9. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 19h24, thấp nhất 1,0m lúc 11h15. Sóng cao 2,0 - 4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động rất mạnh.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 20h11, thấp nhất 0,9m lúc 12h41. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 21h08, thấp nhất 0,9m lúc 12h59. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 23h03, thấp nhất 2,1m lúc 16h12. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 22h59, thấp nhất 2,1m lúc 17h05. Sóng cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 02h11, thấp nhất 0,5m lúc 17h51. Sóng cao 0,5 -1,5m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,8m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 17h16. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h12, thấp nhất 0,5m lúc 20h03. Sóng cao 0,5 -1,5m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,8m lúc 16h21. Sóng cao 0,5 -1,5m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,8m lúc 16h21. Sóng cao 0,5 -1,5m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 02h24, thấp nhất 0,7m lúc 19h17. Sóng cao 0,5 -1,5m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,8m lúc 16h21. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. 

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h12, thấp nhất 0,5m lúc 20h03. Sóng cao 0,5 -1,5m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 22h59, thấp nhất 2,1m lúc 17h05. Sóng cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 18h27, thấp nhất 1,2m lúc 10h09. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 18h27, thấp nhất 1,2m lúc 10h09. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 06h34, thấp nhất 0,4m lúc 21h50. Sóng cao 0,5 -1,5m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,8m lúc 16h21. Sóng cao 0,5 -1,5m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h12, thấp nhất 0,5m lúc 20h03. Sóng cao 0,5 -1,5m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08, thấp nhất 0,4m lúc 21h57. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. 

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 02h11, thấp nhất 0,5m lúc 17h51. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,8m lúc 16h21. Sóng cao 0,5 -1,5m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h12, thấp nhất 0,5m lúc 20h03. Sóng cao 0,5 -1,5m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 18h18, thấp nhất 1,2m lúc 10h14. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 253