Dự báo thời tiết biển đêm 06/12 ngày 07/12 năm 2019

Thứ Sáu, 06/12/2019, 17:30 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh duy trì gió đông bắc mạnh trên hầu khắp các vùng biển.
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, riêng phía Tây có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6 -7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 4-5
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa duy trì cường độ mạnh nên trường gió đông bắc ở hầu khắp các vùng biển tiếp tục hoạt động mạnh.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)