Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 06 tháng 12 năm 2019

Thứ Sáu, 06/12/2019, 06:00 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh duy trì gió đông bắc mạnh trên hầu khắp các vùng biển.
 Bắc Vịnh Bắc Bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.
 Nam Vịnh Bắc Bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.
 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Ngày gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9; đêm cấp 6, giật cấp 7. Biển động mạnh.
 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km    Gió đông bắc cấp 4-5.
 Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
 Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, riêng phía Tây có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
 Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5; riêng phía Tây cấp 6-7,  giật cấp 9, biển động mạnh.
 Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
 Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5; riêng phía Tây cấp 6 -7,  giật cấp 9, biển động mạnh.
 Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km . Gió đông bắc cấp 4-5
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa duy trì cường độ mạnh nên trường gió đông bắc ở hầu khắp các vùng biển tiếp tục hoạt động mạnh.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)