Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 06/12/2019.

Thứ Sáu, 06/12/2019, 05:50 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,1m lúc 12h23, thấp nhất 1,4m lúc 00h13. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,7m lúc 10h05, thấp nhất 1,1m lúc 00h09. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 08h48, thấp nhất 0,5m lúc 01h33. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào vài nơi. Riêng Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Riêng Hoàng Sa gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 03h38, thấp nhất 0,3m lúc 12h27. Sóng cao 2,0 - 3,0m, quần đảo Hoàng Sa sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,1m lúc 02h31, thấp nhất 0,6m lúc 11h15. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động. 

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Riêng Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Ngày gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9; đêm cấp 6, giật cấp 7. Riêng Hoàng Sa gió cấp 5, phía Tây cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 00h45, thấp nhất 0,8m lúc 10h53. Sóng cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Ngày gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9; đêm cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 00h14, thấp nhất 0,8m lúc 12h07. Sóng cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 21h02, thấp nhất 0,8m lúc 12h42. Sóng cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 22h34, thấp nhất 2,0m lúc 15h04. Sóng cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 22h48, thấp nhất 1,9m lúc 15h57. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động. 

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 02h11, thấp nhất 0,5m lúc 17h39. Sóng cao 0,5 -1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,8m lúc 08h45, thấp nhất 0,5m lúc 17h22. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h18. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ. 

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ. 

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 11h47, thấp nhất 0,7m lúc 19h00. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h18. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 22h48, thấp nhất 1,9m lúc 15h57. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 17h25, thấp nhất 1,1m lúc 09h14. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 17h25, thấp nhất 1,1m lúc 09h14. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 06h23, thấp nhất 0,4m lúc 21h22. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h18. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08, thấp nhất 0,3m lúc 22h02. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 02h11, thấp nhất 0,5m lúc 17h39. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h18. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 18h24, thấp nhất 1,1m lúc 09h01. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 204