Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 05/12/2019.

Thứ Năm, 05/12/2019, 16:57 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,1m lúc 12h23, thấp nhất 1,4m lúc 00h13. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,7m lúc 10h05, thấp nhất 1,1m lúc 00h09. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 08h48, thấp nhất 0,5m lúc 01h33. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 03h38, thấp nhất 0,3m lúc 12h27. Sóng cao 2,0 - 3,0m, quần đảo Hoàng Sa sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Đêm có mưa rào rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,1m lúc 02h31, thấp nhất 0,6m lúc 11h15. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp  8, giật cấp 9. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 00h45, thấp nhất 0,8m lúc 10h53. Sóng cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp  8, giật cấp 9. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 00h14, thấp nhất 0,8m lúc 12h07. Sóng cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 21h02, thấp nhất 0,8m lúc 12h42. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 22h34, thấp nhất 2,0m lúc 15h04. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 22h48, thấp nhất 1,9m lúc 15h57. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 02h11, thấp nhất 0,5m lúc 17h39. Sóng cao 0,5 -1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,8m lúc 08h45, thấp nhất 0,5m lúc 17h22.Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h18. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 11h47, thấp nhất 0,7m lúc 19h00. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31, Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h18.Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 22h48, thấp nhất 1,9m lúc 15h57. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 17h25, thấp nhất 1,1m lúc 09h14. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 17h25, thấp nhất 1,1m lúc 09h14.  Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 06h23, thấp nhất 0,4m lúc 21h22. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h18.Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08, thấp nhất 0,3m lúc 22h02. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 02h11, thấp nhất 0,5m lúc 17h39. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h52, thấp nhất 0,7m lúc 00h31. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h18.Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 18h24, thấp nhất 1,1m lúc 09h01. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 246