Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 05 tháng 12 năm 2019

Thứ Năm, 05/12/2019, 06:00 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 7 duy trì gió mạnh trên hầu khắp các vùng biển. Khu vực phía Nam của Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa bão.

+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. riêng vùng biển phía Nam đêm có mưa rào rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc cấp 6. đêm tăng lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.

+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 4-5.

+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và rải rác có dông. riêng vùng biển phía Nam có mưa bão. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km Gió đông bắc cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4 km trong mưa bão. Gió đông bắc cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến bắc cấp 4-5. riêng phía Tây cấp 6 -7, giật cấp 9, biển động mạnh.

+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến bắc cấp 4-5. riêng phía Tây cấp 6 -7, giật cấp 9, biển động mạnh.

+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 4-5

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO

Áp cao lục địa có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 duy trì trường đông bắc mạnh ở hầu khắp các vùng biển.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)