Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 04/11/2019.

Thứ Tư, 04/12/2019, 05:49 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5; từ chiều gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 10h09, thấp nhất 0,9m lúc 20h44. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5; từ chiều gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 09h03, thấp nhất 0,7m lúc 21h41. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 06h49, thấp nhất 0,5m lúc 23h59. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Riêng Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 01h18, thấp nhất 0,2m lúc 10h35. Sóng cao 4,0 - 7,0m, biển động rất mạnh.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 00h55, thấp nhất 0,4m lúc 10h02. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 00h51, thấp nhất 0,6m lúc 09h46. Sóng cao 4,0 - 6,0m, biển động rất mạnh.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 00h14, thấp nhất 0,7m lúc 10h49. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 21h02, thấp nhất 0,5m lúc 11h40. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 21h21, thấp nhất 1,5m lúc 12h44. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 22h14, thấp nhất 1,4m lúc 13h09. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 06h42, thấp nhất 0,4m lúc 16h32. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 07h55, thấp nhất 0,4m lúc 16h48. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 07h30, thấp nhất 0,5m lúc 17h43. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 00h09. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 00h09. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 10h12, thấp nhất 0,7m lúc 00h39. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 00h09. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 07h30, thấp nhất 0,5m lúc 17h43. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 22h14, thấp nhất 1,4m lúc 13h09. Sóng cao 2,0 - 3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 17h22, thấp nhất 0,8m lúc 08h01. Sóng cao 2,0 - 3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 17h22, thấp nhất 0,8m lúc 08h01. Sóng cao 2,0 - 3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 07h30, thấp nhất 0,5m lúc 22h01. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 00h09. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 07h30, thấp nhất 0,5m lúc 17h43. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h15, thấp nhất 0,2m lúc 21h57. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 06h42, thấp nhất 0,4m lúc 16h32. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 00h09. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 07h30, thấp nhất 0,5m lúc 17h43. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,1m lúc 17h26, thấp nhất 0,8m lúc 08h11. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 246