Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 02/12/2019.

Thứ Hai, 02/12/2019, 18:11 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Đêm gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ngày mai gió giảm dần xuống cấp 5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,0m lúc 09h19, thấp nhất 0,7m lúc 20h05. Sóng cao 2 -3m.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Đêm gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ngày mai gió giảm dần xuống cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 08h18, thấp nhất 0,5m lúc 21h08. Sóng cao 2 -3m.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 05h31, thấp nhất 0,5m lúc 23h24. Sóng cao 2 -4m.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 00h34, thấp nhất 0,1m lúc 09h39. Sóng cao 3 -4m. 

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 00h28, thấp nhất 0,4m lúc 09h06. Sóng cao 3 -5m. 

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5; riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 00h23, thấp nhất 0,4m lúc 09h18. Sóng cao 3 -5m.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 00h14, thấp nhất 0,6m lúc 10h10. Sóng cao 3 -5m.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 00h53, thấp nhất 0,4m lúc 11h07. Sóng cao 3 -5m. 

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 20h19, thấp nhất 1,3m lúc 11h53. Sóng cao 2 -4m. 

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 21h35, thấp nhất 1,1m lúc 12h46. Sóng cao 2 -4m. 

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 06h14, thấp nhất 0,4m lúc 15h53. Sóng cao 1,5 -2,5m. 

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 07h21, thấp nhất 0,4m lúc 16h15. Sóng cao 1,0 -2,0m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 07h02, thấp nhất 0,5m lúc 16h58. Sóng cao 1,0 -2,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 22h21. Sóng cao 1,0 -2,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 22h21. Sóng cao 1,0 -2,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 09h33, thấp nhất 0,7m lúc 00h10. Sóng cao 1,0 -2,0m. 

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 22h21. Sóng cao 1,0 -2,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 07h02, thấp nhất 0,5m lúc 16h58. Sóng cao 1,0 -2,0m. 

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 21h35, thấp nhất 1,1m lúc 12h46. Sóng cao 2 -4m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 16h27, thấp nhất 0,6m lúc 07h11. Sóng cao 2 -3m. 

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 16h27, thấp nhất 0,6m lúc 07h11. Sóng cao 2 -3m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 07h19, thấp nhất 0,5m lúc 16h29. Sóng cao 1,0 -2,0m. 

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 22h21. Sóng cao 1,0 -2,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 07h02, thấp nhất 0,5m lúc 16h58. Sóng cao 1,0 -2,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h15, thấp nhất 0,2m lúc 21h57. Sóng cao 1,0 -2,0m.

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 06h14, thấp nhất 0,4m lúc 15h53. Sóng cao 1,0 -2,0m. 

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h46, thấp nhất 0,6m lúc 22h21. Sóng cao 1,0 -2,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 07h02, thấp nhất 0,5m lúc 16h58. Sóng cao 1,0 -2,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,1m lúc 17h30, thấp nhất 0,6m lúc 07h08. Sóng cao 1,0 -2,0m. 

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 246